Wielki znak interpunkcyjny ku pamięci Żydów zawiśnie na Woli

Dziś o godz. 18.00 nastąpi odsłonięcie instalacji (…). Wielki znak interpunkcyjny, przypominający z daleka scenografię do filmu science fiction, zawiśnie nad ul. Chłodną 22, koło ul. Żelaznej.

Podczas II wojny światowej na tym terenie znajdowało się getto warszawskie, które zostało podzielone na tzw. Duże i Małe Getto. Oba obszary połączono w miejscu, gdzie zawiśnie praca, za pomocą drewnianego mostka. Konstrukcja składa się z balonów pokrytych srebrnym, „księżycowym” tworzywem, które działa jak lustro.

Wielokropek w nawiasie sygnalizuje opuszczenie fragmentu tekstu, który jest cytowany. Konceptualny projekt Anna Baumgart i Agnieszka Kurant przywołuje na nowo problem tożsamości i różnorodności Warszawy. Stolica, która była przed wojną miastem wielokulturowym, w dużej mierze zamieszkanym przez społeczność żydowską, stała się obecnie katolickim monolitem. Instalacja może skłonić do ponownego przemyślenia tożsamości Warszawy oraz koegzystencji Żydów i Polaków w przedwojennej Polsce. Miasto, identyfikowane z II wojną światową i eksterminacją Żydów, pozostaje nie w pełni zdefiniowane. Judaizm, który praktycznie zniknął z metropolii w latach 40., pozostawił po sobie puste miejsca, które po dziś dzień pozostają niedopowiedziane…

(…) – projekt w przestrzeni miejskiej
ul.Chłodna 22, Warszawa

Koordynatorka projektu: Karolina Sakowicz
Kuratorka projektu: Ewa Toniak
Autorki projektu: Anna Baumgart, Agnieszka Kurant

Organizator: Stowarzyszenie ŻIH

Przeczytaj również: „Kosmiczny »Wielokropek« nie wzniósł się w powietrze

CZYTAJ DALEJ

Reklamy